Hunger (M:Werner/T:Rick)

Hunger – des iss ka scheene Sach
Hunger – do liegt mei Moggn braach
Hunger – ich dengg an Speis und Drank
Hunger- do liegn mei Nervn blangg

Mär sochdd viel Salad viel Vitamin
Bloß ka Fett, ka Cholestrin
Ka Bier, kann Schnaps
Ka Schäufela,
ka Soß blouß Tralala
alles wos där schmeggn däd
bleibt weg bei där Diät
gsund bleim häst däss
ess bleibt der Deller leer
bloß a boor Billn
ich sooch: Iiich kann ned mär!

Hunger – des iss ka scheene Sach
Hunger- do liegt mei Moggn braach
Hunger- ich dengg an Speis und Drank
Hunger- do liegn mei Nervn blangg

Ich spor märs und iich fahr aufs Land
Klos midd Soß, dann Brodworschtstand
A Bier, zwee Schnäps
Und Schäufela
Lass weg des Tralala
Fress alles wos mär schmeggn doud
Ach wie schee dös dout goud
Gsund bleim hassd däs
Es iss mei Deller voll
Und zum Nuntersbüln
B`stell iich fünf Bier zum Moggn auffülln

Denn
Hunger und Dorscht – des iss ka scheene Sach
Bei
Hunger und Dorscht-do liegt mei Moggn braach
Weil von
Hunger und Dorscht
Gott sei Dangg
Mär wird sterbenskrangg

Konzerte

keine austehenden Konzerte